ایران میخواهد با آمریکا مذاکره کند اما نمیتواند، آمریکا میخواهد با ایران بجنگد اما نمیتواند. شرایط نه جنگ نه صلح قطعا به ضرر اقتصاد آمریکا در کوتاه مدت و اعتبار ایران در بلند مدت خواهد بود.

آب سنگین است و یک چهار پر چند کیلو بیشتر نمی‌تواند آب حمل کند اما می‌توان مخازن بزرگ یخ خشک طراحی کرد که با نازل هایی شبیه موشک وزن خود را کمتر کنند چیزی شبیه بمب یخ خشک که البته نیاز به مبدل های حرارتی آلومینیومی دارد http://Ehtesabi.com/idea_policy

چگونه با یک چهار پر (quadrotor) آتش را خاموش کنیم