بسته نقشی در میان بادها آذرخشی، شعله ای در یادها آن سبویی که نگهدار خم است گشته پنهان از همه خمارها توکجائی تا بگیری داد من؟ ای سکوت ای مادر فریادها انتظار خاک دیدن نادر است رزق تلخی قسمت بی نادها — بخشی از این شعر از شعر آقای فریدون[…]

ای سکوت ای مادر فریاد ها

همه مغازه هایی که دیدم پاستیل های هاریبو را بالا چیدند و پاستیل های شیبا و سایر ایرانی ها را پایین چیدند یعنی اگر خواستید ایرانی بخرید در حقیقت تو سر مال خورده است کاش قانونی داشتیم که وقتی دو جنس خارجی و ایرانی در یک مغازه هست باید جنس[…]

مدتهاست به چینش پاستیل ها در مغازه های کشور نگاه میکنم

در کراج سید جوید که گاراژ جنوبی کربلاست و چهل دقیقه پیاده از حرم فاصله دارد جمعیت زیادی آمده بودند با همان جریان راهپیمایی و جمعیت زیاد برای عزیمت به مهران باید به آخر گاراژ میرسیدیم. ون ها برای آنکه خالی بر میگشتند‌ کرایه را دوبرابر کرده بودند که میشد[…]

برگشت از کربلا به مهران با کامیون های حشد الشعبی آمدیم

نیروهای نظامی چین در چند باری که در فضای شهری مشاهده کردم بسیار منظم، با دیسیپلین و با ابهت بودند، همان تصوری که از یک نظامی داریم. از رفتار شل و ول سربازان و یا تفنگ های لش و روش آویزان خبری نبود، اسلحه ها کاملا کاربردی و نگاه ها[…]

احترام به نظامی ها در کشور چین

یکی از خطاهای رایج در موضوع رسانه استفاده افراطی از شمارنده است اگر قرار است هزار روز دیگری اتفاقی بیفتد و شما هر روز در رسانه تان بگویید ۱۰۰۰ روز تا، ۹۹۹ روز تا و ۳۵۶ روز تا و … روز آخر کسی متوجه رسیدن زمان نمیشود حالا خواستم عدد[…]

خطای شمارنده

چندتایی که اول میگیم همه از رده خوکان دریایی یا فک هستند. در دریا خیلی چیزی به اسم گوش کارایی نداره برای همین اگه دقت کنید اینها گوش ندارند هر چند به طور کلی به دو دسته گوش دار و بی گوش تقسیم می‌شوند. نکته غم ناک اینه که فک[…]

تفاوت گاو،‌اسب،فیل،شیر،سگ دریایی