یکی از دعاهای دوست داشتنی قرآن خدایا هر آنچه داریم از توست، گاه نمی‌دهی تا به صبر بزرگ شویم و گاه میدهی تا مرد درست شویم شکر به آنچه دادی ، آنچه باریدی نمیخواهم که با نعمت تو پشتیبان ظالمان باشم یک شکر دوست داشتنی

رب بنا انعمت علی قلم اکنون ظهیرا للمجرمین

باغ فردوس با چند پله فاصله دارد به یک مرکز مناسب گردشگری شهری تبدیل میشود و نسبت به دربند از فرهنگ بالاتر و دسترسی بهتری برخوردار است. این رستوران زیبا از جاهای به یادماندنی تهران برای من شد

مرکز فرهنگی راس، همکاری تابستانه تهران با چنار

هر چند میرحسین موسوی با موضع گیری های بعد از پایان انتخابات و تندروی در اظهار نظر هایش به نوعی آینده سیاسی خود را در این نظام از بین برد و در حقیقت به جریانی که خودش پایه گذارش بود خیانت کرد. اما تصور کنیم او میخواست به حکومت برسد[…]

برگشت میرحسین موسوی چه سود و زیانی برای ما دارد؟

چندی قبل جوجه ای را در خیابان دیدم که تا امیدانه به دنبال مادر میگشت، بردم و نگهداری اش را انجام دادم یک جوجه بلبل هزار بود اما متاسفانه به دلیل تغذیه فقط با برنج یا دلایل دیگر بیمار شد متن زیر را تازه پیدا کردم و شاید اگر می‌دانستم[…]

نگهداری از جوجه