به جرات باید گفت اگر فتوحی موضع میگرفت، بیانیه میداد و شخصا همون ابتدا به خانواده‌های قربانیان سر میزد خانواده ها ، دانش آموخته ها و بچه ها کمتر عصبانی بودند. اما امروز ورود دانش آموخته ها و خانواده های داغدار به دانشگاه ممنوع است. این یک کار غیر اسلامی[…]

شریف یتیم شده

شاید یادتان بیاید که بیش از ده سال پیش احمدی نژاد برای حذف آلودگی هوای تهران اقدام به پرواز دادن هواپیماهای سمپاشی بر فراز تهران و پاشیدن آب کرده بود. واکنش جامعه به چنین اقدام غیر علمی و غلطی چنان محکم و با تمسخر بود که دیگر کسی جرات یا[…]

پاک کردن هوا به روش های احمدی نژادی

تصور کنید جای عبارت زیر ۱۸ سال نوشته باشند، زن، افغانی یا هر موضوع دیگری، محل درج یک عبارت مهم نیست! این موضوع چقدر زشت بیان شده، و اساسا زیر ۱۸ سال از کجا آمده 😅