1

ما و غافلی از یاد خدا

image

خدا دوست داره وقتی بندش خوشحال و شاده بهش توجه کنه
اما ما وقتی به مشکلی میخوریم به خدا مراجعه میکنیم
یا علی ابن موسی رضا(ع)

دیدگاهی دارید؟

یک دیدگاه

  1. دیدگاه بی نشان در پاسخ

    انسان اگر همیشه در ذهنش رضایت خدا رو داشته باشه حتی تو لحظات سختی واقعا احساس آرامش داره
    چون که میبینه ولیش داره نگاهش میکنه پس خودش رو به اون می سپاره