0

پاک کردن هوا به روش های احمدی نژادی

شاید یادتان بیاید که بیش از ده سال پیش احمدی نژاد برای حذف آلودگی هوای تهران اقدام به پرواز دادن هواپیماهای سمپاشی بر فراز تهران و پاشیدن آب کرده بود.

واکنش جامعه به چنین اقدام غیر علمی و غلطی چنان محکم و با تمسخر بود که دیگر کسی جرات یا امکان پیشنهاد های جسورانه محیط زیستی برای حل مسأله آلودگی هوا را نداشت.

بله بهترین راه حذف آلودگی هوا حذف منبع تولید ذرات معلق است. یعنی کاهش خودرو ها و موتورهای بنزینی و اساسا هر مرجع دیگری که تولید کننده آلودگی است. اما این راه زمان و هزینه ای در اندازه یک یا در ایران چند نسل نیاز دارد.

کشورهای دیگر مانند چین علاوه بر توسعه موتورهای برقی و وسایل حمل و نقل عمومی راه حلی های احمدی نژادی را رها نکردند.

نصب ماشین های مه پاش در کنار چهار راه های شلوغ یکی از روش ها بود که تاثیری مقطعی اما پر فایده برای رهگذران معابر داشت.

همچنین کارخانه‌جات ای که در محوطه شهرها بودند مجبور شدند در صورت عدم رعایت پیمانه(استاندارد) های هوای پاک تولید خود را در شرایط اضطرار متوقف کنند.

به هر حال افزایش رطوبت هوا درکاهش آلودگی و نشاندن آن بر روز زمین مفید است. و آلودگی از کدام بخش یک ماشین خارج می‌شود؟ از دودکش (اگزوز) خودرو.

پس آب پاشی روی معابر در هنگامیکه تردد زیادی دارند میتواند با عبور لاستیک خودرو ایجاد مه کرده و قطرات باران گرد و غبار را با خود به زمین بکشاند.

این راه حل توانسته در چین موثر باشد. یعنی خیس کردن کف خیابان ها.

متاسفانه در کشورما وقتی یک سیاستمدار دچار اشتباه میشودچنان با چماق رسانه او را تنبیه میکنیم که دیگر کسی جرات فکر کردن به راه های مشابه را نداشته باشد.

کار احمدی نژاد احمقانه بود اما دست‌کشیدن از روش هایی که ترکیبی از جرات و شگفت زدگی باشند و با عینک تجربه تصحیح گردند، احمقانه تر است.

برای حذف آلودگی میتوان راه های کوتاه مدتی هم پیشنهاد داد. مانند آب پاشی سطح خیابان.

دیدگاهی دارید؟