0

فرق آدم های موفق و آدم های غیر موفق اینه آدم های موفق سرشار اند از صداهایی که پشتش حرف های نگفته است و آدم های نا موفق سرشار هستند از وزوز از دلایل شکست هاشون تا بگن چرا هیچ صدایی ازشون در نمیاد و تو حتما آدم موفقی خواهی شد

دیدگاهی دارید؟