0

وجدان کاری یا درک حقیقت بازار!

Screenshot from 2013-04-08 07:43:55دنبال یک نرم افزار خوب برای پوشش پورت وی.ان.سی برای سیمبین می‌گشتم

یک بنده خدایی از ۲۰۰۷ کار کرده بود و ۲۰۱۱ دیده بود که کد بهتری نوشته شده بود. همه رو ارجاع داده بود به اون کد.

در حالی که بیشترین توجه ها به همین کار او بود و می‌تونست اون کد بهتر رو که اون هم منبع باز بود برداره و روی کار خودش بگذاره (قانونا می تونست)

به هر حال…

این هم یک نمونه از وجدان کاری اسلامی است

 

دیدگاهی دارید؟