0

برنامه ای که میتوانید با استفاده از آن کنجکاوی خود را از گیاه های وحشی تکامل بخشید

ای کاش این برنامه به فارسی هم در دسترس بود و اطلاعاتی از آن در ایران پیدا میشه

و البته وجود چنین برنامه ای یکی از مواردی است که باید مورد حمایت دولت باشد. ثبت نام فارسی گیاهان جنبه ملی دارد.

دیدگاهی دارید؟