0

ایستگاه بی آر تی میدان آزادی پر تردد ترین ایستگاه اتوبوس شهر است که با نظم خوبی کار میکند، فضای آن بهتر شده و فقط بوی بدی در ورودی آن وجود دارد

دیدگاهی دارید؟