0

شنیدم از سلیمانی گفته شدن که بوش عراق را به ما هدیه داد، اوباما سوریه را و ترامپ انشاله اسرائیل را، فاقد از صحت، راهبرد رجز قشنگی است

دیدگاهی دارید؟