0

یکبار به اتهام عبور دوچرخه تاشو از مترو به مدت یکساعت در انتظامات معطل شدم، حالا خوشحالم که دوچرخه تاشو تا این اندازه در مترو جا افتاده ?

دیدگاهی دارید؟