0

بهترین شما

حضرت زهرا (س):

بهترین شما کسانی  هستند که بهترین خویها را دارند و همسران خود را گرامی می‌دارند (دلائل الأمه: ص۷)

دیدگاهی دارید؟