0

مکالمات با دوستان خود در شبکه های اجتماعی

صحبت های زیبا و دلگرم کننده را یک جایی نگه دارید

صحبت های دلسرد کننده و غمآلودتان را جایی نگه ندارید بگذارید در بدترین حالت در بایگانی گفتگو هایتان باقی بماند، سپس هر از چند گاهی گفتگو هایتان را پاک کنید

دوستی ها نیازی به مستند کردن ندارد

دیدگاهی دارید؟