0

از وقتی قبول کردم که خیابان خانه سوسک هاست و جواز کشتنش آن ها را نداریم، دلم برایشان میسوزد، امروز یکی از آنها که خیلی هم به نظرم قشنگ بود خواستم با پایم پرت کنم اون ور که رفت زیر چرخ یک ماشین و ترکید ? دلم سوخت ⁦☹️⁩

دیدگاهی دارید؟