0

ماسه گیری از رودخانه هراز با استفاده از حوضچه ته نشینی و پمپاژ گل

دیدگاهی دارید؟