0

برون شو ای غم از سینه، که لطف یار می‌آید

دیدگاهی دارید؟