0

من خود بلای خویشم
از خود کجا گریزم…

دیدگاهی دارید؟