0

کیفیت چشم تو کفاف همه را کرد
گو باده فروشان در میخانه ببندند

دیدگاهی دارید؟