0

تو
نه دوری تا انتظارت کشم
و نه نزدیکی
تا دیدارت کنم
و نه از آن منی
تا
قلبم ارام گیرد
و نه من،
محروم از توام
تا فراموشت کنم …
تو در میانه ی همه چیزی!
زمستانت
هرگز مرا
نخواهد کشت
خیالم می تواند
هزاران هزار تابستان
بیافریند.

دیدگاهی دارید؟