0

گفتی خلاف و تضاد سلیقه داری تو چرا! چون بی تو دل سردم از همه و بودنت دل انگیز میکند همه را

دیدگاهی دارید؟