0

تو باش
آنکه ترانه های پراکنده ی ذهنم را
با تنها کلمه‌ای
فرو می نشاند
❤️

دیدگاهی دارید؟