0

پیدا کردن اسپم پی.اچ.پی

برای اولین بار تونستم از لاگ برای پیدا کردن یک اسپم که داشت آبروی سرور رو می‌برد استفاده کنم و کلی حال کردم. انقدر که نوشتم به عنوان یک روز وب

بعدا این رو اضافه کردم که : برای ثبت میل های ارسالی پی.اچ.پی کافی خط زیر رو در تنظیمات قرار بدیم

mail.add_x_header = On
mail.log = /var/log/phpmail.log

البته اولی برای جلوگیری از اسپم های ورودی هست؟

منبع: http://blog.rimuhosting.com/2012/09/20/finding-spam-sending-scripts-on-your-server/

دیدگاهی دارید؟