0

نمودونم چرا

نمیدونم چرا بعضی ها احساس می‌کنند ایستادن در واگن خانم‌ها به اندازه جنبش تنباکو می‌تونه اثر گذار باشه … حالا همین دو متر‌ها … 😉

2013-07-29-711

 

دیدگاهی دارید؟