0

روز قدس ۹۲

 

حکومت برای بردن موافقین خود به این تظاهرات امسال به جای اتوبوس از مترو استفاده کرده بود. به بچه‌های در بقل و چادر گل گلی اون خانمه دقت کنید بردن بچه‌ها به اعتراضات مدنی نشان دهنده میزان شهرستانی بودن تظاهرات کنندگان است.

2013-08-02-728تبلیغات معمولا به صورت رسمی و دستوری انجام شده بود. در شکل زیر نیز مشاهده می‌کنید که مأمورین دولتی به صورت لباس رسمی و لباس شخصی و تبلیغات دولتی در همه جا دیده می‌شود.2013-08-02-729 امسال علاوه بر استفاده از ژتون کیک و ساندیس (به دلیل ظاهر سازی در ماه رمضان) از خانم‌ها هم استفاده تبلیغاتی کرده بودند.2013-08-02-730 مثل همیشه هلیکوپتر ها در مراسم حضور داشتند تا بتوانند عکس‌ها و فیلم‌های ساختگی میلیونی خود را توجیج کنند همانطور که می‌بینید درب هلیکوپتر هم باز است. اما پره‌اش خیلی تند نمی‌چرخد.2013-08-02-731 عده‌ای هم که کوچکترین اعتراضی می‌کردند با  آب سرد تحت فشار با آنها مقابله می‌شد. به کودکی که بی رحمانه با وجود به دست داشتن بادکنک مورد حمله مأموران لباس شخصی قرار گرفته توجه کنید.2013-08-02-732 2013-08-02-733 وقتی بر میگشتم حکومت همچنان داشت نیروهای خود را تخلیه میکرد.2013-08-02-734

دیدگاهی دارید؟