0

نصب پلاگین ادوب در فدورا

نصب پلاگین ادوب برای فدورا 
چون خیلی مصیبت بود رو سایت گذاشتم امیدوارم استفاده شه
su -
yum erase flash-plugin nspluginwrapper* {also gnash and so ...}
rpm -Uvh http://www.linux-ati-drivers.homecall.co.uk/flashplayer.x86_64/flash-release-1-2.noarch.rpm
yum install flash-plugin

دیدگاهی دارید؟