0

امضای من در سال ۷۹ (۱۵ سالگی)

image

یکی از بچه های مشتی مدرسه و دوست عزیزم جواد خواجه علی امضاهامون رو گذاشته بود. برای من جالب بود.
ما انسانها چقدر به خودمون مغروریم.

دیدگاهی دارید؟