0

علما و فناوری

قدیم‌ترها عالمان دینی و عالمان غیر دینی نداشتیم. یعنی همان کسی که ریاضیات بلد بود جواب گویی حداقل سوالات ساده فقهی هم بود. یعنی اجازه این را داشت که

دیدگاهی دارید؟