0

یخ فروش

ما به این دنیا آمدیم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه با هر قیمتی زندگی کنیم مثل ما مثل یخ فروشی میماند که از او می‌پرسند فروختی؟

می‌گوید: نه. ولی تمام شد!

حضرت آیت‌الله بهجت

دیدگاهی دارید؟

یک دیدگاه