0

نوشته ای در رابطه با مرکز فناوری اطلاعات شریف

این اولین بخش از سری مطالبی است که در رابطه با مرکز فناوری اطلاعات بناست منتشر شود.

بیش از سه سال تجربه در تدوین آن. آن را به یک مقاله نسبتا کامل تبدیل کرد.

امیدوارم استفاده کنید.صفحه روی جلد 2

دیدگاهی دارید؟