0

لعن بر عمر و داستان های بی پایان بی درایتی ما

به مناسبت تاریخ کشته شدن عمر و عید ولایت بعضی از بچه ها که متاسفانه خیلی هاشون اصلا اعتقادی به ولایت ندارند با تکرار لعن بر عمر و بزرگ شماردن ابولولو فضا را غبارآلود میکنند.

بگذریم از این که این داستان چقدر عید ولایت را تحت تاثیر قرار میدهد

بگذریم از اینکه ابولولو اساسا مسلمان نبوده و احتمالا به جهت معماری در مسجد و به دلیل مشکلات مالی حاضر به اسلام شده و قتلی که روی داده هم با اعتقادات نبوده … و و و …

اما کدام مرجع تقلید این دوستان جواز لعن داده… اگر فرد بزرگواری داریم پس به ما هم بفرمایید ما هم انجام دهیم. شاید هم این دوستان خود مجتهد باشند.

بهتر نیست به جای این لعن بگوییم

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذالک

اللهم العن قتله امیر المومنین

دیدگاهی دارید؟