1

ما و غافلی از یاد خدا

image

خدا دوست داره وقتی بندش خوشحال و شاده بهش توجه کنه
اما ما وقتی به مشکلی میخوریم به خدا مراجعه میکنیم
یا علی ابن موسی رضا(ع)

دیدگاهی دارید؟