1

اقتصاد مقاومتی

۰

اگر قرار بود بشود یک ساله و دو ساله مشکل فرهنگ غلط اقتصادی مان را حل کنیم اسم اقتصاد مقاومتی را باید چیز دیگری میگذاشتیم.

سمیناهار های متعدد راه حل نیستند. هر کس باید از خودش شروع کند.

به جای این همه حرف زدن کمی عمل کنیم.

از نظر من لوازم و تجهیزات غیر مصرفی موجود در ایران اگر درست استفاده شوند نیاز چند سال کشور را فراهم میکنند. فقط کافی است به وسایل خارجی بلااستفاده اطراف خود نگاهی بیاندازید.

اگر چه نرم افزار دیوار را دوست ندارم. اما به راستی قهرمان اقتصاد مقاومتی است.

دیدگاهی دارید؟