1

چهارمین نوشته

این چهارمین باری است که یک وبلاگ راه اندازی میکنم. اولین خط خطی بود در سال ۸۲ بعد هم یک وبلاگ و بعد دیگری و یک بار هم همین احتسابی.کام

حالا برای چهارمین بار دارم شروع میکنم. با یک تفاوت

آن زمان می‌نوشتم چون فکر میکردم چیزی برای نوشتن دارم.

حالا می‌نویسم چون می‌دانم چیزی برای نوشتن ندارم.

دیدگاهی دارید؟