0

کارنو

او یک فرانسوی اصیل بود.

با نیم حقوق مدت ها کار کرد و در یک جزوه ۶۰ صفحه‌ای ماشین وات را رسوا کرد.

او راز کم بازده بودن کار را شکار کرد.

تلاش کرد تا طاعون را کنترل کند اما خود در گیر طاعون شد و مرد.

چرا او را با فرانسه دوستی نمی شناسیم؟ اما با چرخه کارنو میشناسیم؟

این روزها خیلی ها ادعای ایران دوستی وانقلاب دوستی دارند. اما …

دیدگاهی دارید؟