0

قرآن با راهنمای معانی

مدت‌ها بود در ذهنم قرآنی شبیه آنچه لبنانی ها مدت هاست کار کرده اند در نظر داشتم.

آقای ابوالفضل بهرام پور این قرآن را در سال ۹۲ با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه به چاپ رساند.

البته در ذهن من معانی قرآنی بر اساس تفسیر المیزان و تفسیر اندکی برای بهتر فهمیدن و اجتناب از تکرار کلمات و و و بود که انشاله محقق میشود

اما تا آن زمان بودن چنین قرآنی که اولین قرآن شیعی با چنین ترکیبی است جای خود دارد.

ایده من این بود:

  1. در هر صفحه در کنار چاپ عربی و ساده قرآن برای راحت خوانی معانی کلمات لازم ذکر شود.
  2. اگر کلمه ای نقش کلیدی در تفسیر دارد توضیح بیشتری از ریشه آن گفته شود و شاخصی از ریشه های ترجمه شده در قرآن باشد.
  3. شرح نزول و اعمال عبادی مرتبط و نکات تفسیری در پایین قرآن آورده شود.
  4. پشت زمینه آیات مرتبط با موضوع و نوع بیان تغییر کند(مشابه قرآن تجوید سوری)
  5. رسم الخط کوفی هندی  با ۱۱۴ بسم الله
  6. استفاده از سایر اطلاعات از تفسیر
  7. توضیح استخاره

دیدگاهی دارید؟