0

بهترین کار ۶۰ ثانیه ای دنیا

امروز به مناسبت روز مرد به پدر بزرگم تماسی گرفتم.

کل تماس ۶۰ ثانیه طول کشید.

چه کار ۶۰ ثانیه ای سراغ دارید که از این بهتر باشد؟

 

دیدگاهی دارید؟