0

قدرت رسانه

بعضی‌وقت‌ها خودمان هم نمی‌فهمیم که قدرت رسانه یعنی چی!

چند ماه است دانشگاه شریف باید یک اطلاعیه مبنی بر ظرفیت پذیرش را بزند و نمی‌زند و ظرفیت‌ها را قاچاقی با رابطه استفاده می‌کند.

از طرف رئیس دانشکده هم که خواستیم پی‌گیری کنیم به هیچ جا نرسیدیم

تو روزنامه شریف یک مطلب کوچک رفته بود در ستون نظر خوانندگان

فردایش ظرفیت‌ها را فکس زدند

دیدگاهی دارید؟