0

دلیل حمایت از ظریف

از ظریف حمایت میکنم و دوستش دارم
نه این روزها بلکه از روزهای قبل از وزارتش
نه به دلیلی انچه برخی نمایش رحمانی از اسلام یا انقلاب میدانند
بلکه به دلیلی آنکه در حوزه دیپلماسی یک انقلابی ولایی است
و تا زمانی که این مشخصات را دارد او را دوست دارم و از او حمایت میکنم

دیدگاهی دارید؟