0

مهری به نخبگان

«افکار عمومی را می‌شود برای مدت کوتاهی از خود بی‌خود کرد؛ اما نمی‌شود به‌کلّی و برای بلند مدّت منحرف نمود.»۱۳۸۱/۰۴/۰۵

مقام معظم رهبری در دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا» در مهرماه امسال، بیانات مهمی را پیرامون ثروت واقعی یک کشور یعنی «ثروت عظیم نیروی انسانی» ایراد فرمودند که از نظر نوع و شدت بیان تا کنون سابقه نداشته است. ایشان تنها در دو پاراگراف بیش از ده بار کلمه خیانت را استفاده کردند. ایشان از جمله مسئولینی هستند که «توجه به اصحاب استعداد» را از وظایف حکومت می‌دانند. اما آن چیزی که از نظر ایشان خطر است. دلسرد کردن نخبگان و عناصری هستند که این دلسردی را ایجاد می‌کنند. خطر دیگر تشویق به رفتن و نیامدن است. این «خیانت به ناموس ملی» است.

متاسفانه سالهاست که به دلیل بی توجهی های برخی مسئولین، سازمان های حامی نیروی انسانی نخبه، با اسم عدالت مورد بی مهری قرار گرفته اند. اما «گاهی اوقات تبعیض، عین عدالت است.این حساب باز کردن برای نخبگان، عین عدل است» ۱۳۸۱/۰۷/۰۳ دانشگاه صنعتی شریف که از نظر مقام معظم رهبری «یک نمونه زنده، برجسته و عملی از به‌هم‌تنیدگی دین و علم» می‌باشد، توانسته بخش زیادی از نخبگان متخصص مورد نیاز جامعه را تامین نماید. البته طبیعی است وقتی امکان و توان جذب در کشور نباشد خیلی ها هم می‌روند. نخبه شریفی موفق مورد توجه در غرب تمایل به بازگشت دارد. بهانه هم نمیگیرد. اما چه کند که فضای بازگشت برای او مناسب نیست. احترامی که به او در غرب می‌گذارند با نگاه کینه توزانه برخی در داخل قابل مقایسه نیست. در حقیقت دانشگاه صنعتی شریف نه فقط مود توجه ویژه قرار نگرفته بلکه حق آن رعایت نشده است.

 قسمت نگران کننده ماجرا این است که بعد از این فرمایشات، انگشت اتهام برخی به سمت اساتید و توصیه نامه‌ها و جریان طبیعی مهاجرت نخبگان از کشور متوجه گردیده. اکثر اساتید ما خواستگارانی در غرب دارند و خلاصه پیش از توصیه به رفتن میتوانند بروند. پس انگیزه‌ای برای این خیانت بزرگ در ایشان وجود ندارد. و حقیقتا هم این تشویق به برنگشتن در ایشان دیده نمی‌شود. اما بسیار تصمیم های غلط در جامعه و در میان مسئولین و صاحبان قدرت دیده میشود. که به جای درک درست از نخبگان و خصوصا دانشگاه صنعتی شریف سعی در تخریب چهره آن دارند. امیدوارم بتوانیم از این فرمایشات که دلگرم کننده نخبگان بوده و هست در راستای خدمت بیشتر به کشورمان استفاده کنیم.

پی‌نوشت: نوشته های داخل گیومه از فرمایشات آقا می باشد.

دیدگاهی دارید؟