0

شریف رسانه کُش است!

 

بیانیه تحریریه فعال باشگاه شریف  پیرامون نامه اخیر شورای صنفی

کانال باشگاه شریف یکی از محصولات باشگاه شریف است. این کانال با تلاشهای نوآورانه و بدون هیچ گونه حمایتی از طرف هیچ فرد خاصی و صرفا توسط خانواده شریف رشد کرده است. منابع خبری ما بدنه دانشگاه شریف از کارمند گرفته تا دانشجو و مدیر و ریاست دانشگاه بوده است در عین حال هیچ رانت خبری نیز از طرف کسی در اختیار ما قرار نگرفته است.

فراموش نمیکنم روزهایی را که کل مخاطبان ما بیست نفر بودند و من نه به عنوان سازنده باشگاه که به عنوان مشاور معاون فرهنگی برای گرفتن شماره همراه مسئولین گروه ها به معاونت فرهنگی مراجعه کردم و آقای ملکی در جواب درخواست من گفت اطلاعات این افراد جزو دارایی های سازمانی معاونت فرهنگی به حساب می آید و البته ایشان بعدا و وقتی باشگاه شبکه ای به مراتب با نفوذ تر و هوشمند تر از معاونت پیدا کرد پیشنهاد مالی جالبی به ما دادند که رد شد و منجر به شکایت گردید.

هر انچه کانال باشگاه دارد بدون ذره ای حمایت از سمت ساختار رسمی دانشگاه و صرفا به علت اعتمادی است که در طول یک سال گذشته در میان مخاطبان خود در حفظ دقت و سرعت مطالب منتشر شده ایجاد کرده است. نه دانشگاه و نه بنده هیچ گونه ادعایی بر مالکیت کل این ارزش نمیتوانیم داشته باشیم.

نحوه مدیریت باشگاه بر اساس اصول نشر، هیات تحریریه آزاد و سپس هیات تحریریه فعال و ادمین هاست که بسیاری از این افراد حتی تا زمان جلسه انتخابات ممکن است حضورا بنده را ندیده باشند. اما به دلیل عملکرد شایسته شان به عنوان ادمین انتخاب گردند.

باشگاه شریف یک مجموعه تعریف شده در قوانین جاری دانشگاه نیست اما در عین حال هیچ فعالیت غیر قانونی نداشته و همچنین در حال تلاش برای ثبت در قالب یکی از مجموعه های قانونی مورد نظر دانشگاه است.

انحصار نقطه شروع فساد است، به نظر ما همانطور که فضای مجازی انحصار اطلاع رسانی را در جامعه کم کرده و منجر به اطلاع رسانی شفاف تر شده است لازم است تا سایر بخش های جامعه نیز با انحصار در هر جایی مقابله کنند. باشگاه شریف علاوه بر فعالیت در تمامی حوزه های مجاز همواره به معرفی رقیبان نیز پرداخته و تلاش کرده خود حامی انحصار نباشد.

یکی از  انحصارطلبانه ترین رفتارهای اخیر را میتوان در اصرار شورای صنفی به «تنها مرجع پیگیری مشکلات صنفی دانشجویان« مشاهده کرد که امیدواریم توسط خود این شورا تصحیح شود چه آنکه تشکل ها نیز به همراه ساختارهای ارزیابی و نظارت دانشگاه میتوانند این مهم را انجام دهند

دفع انحصار به هیچ عنوان به معنی رد ساز و کارهای قانونی نیست. مشکل از آنجایی شروع میشود که ساز و کار قانونی آنقدر تنگ و گزینشی شودکه تقریبا جز معدود جریان های نور چشمی توان فعالیت اثر گذار نداشته باشند. لذا ما به عنوان یک مجموعه فعال دانشگاهی همواره از روش های قانون مند استقبال کرده ایم هر چند تا کنون موفق به ایجاد یک بستر قانونی مستقل و تحت نظارت دانشگاه نشده ایم.

همانگونه که در پاسخ به شکایت مکتوب معاون فرهنگی وقت آقای عباس ملکی دفتر حقوقی عنوان کرده است که با توجه به درج عمومی غیر رسمی بودن کانال باشگاه شریف فعالیت این باشگاه غیر قانونی نیست لذا در حال حاضر هیچ عملکرد غلطی از سمت کانال باشگاه با توجه به قوانین جاری مرتبط با فضای مجازی رخ نداده است. این مورد پیش از این نیز توسط شورای نظارت بر نشریات و شورای فرهنگی تایید شده بود

باشگاه شریف نیروهای فعال در شورای صنفی و انجمن ها و  کانون های فرهنگی و علمی را خیر خواهانه به تمرکز در فعالیت اصلی خود و اجتناب از رفتارهای غیر منطقی تشویق کرده و در عین حال آمادگی حمایت از رفتارهای منطقی شورای صنفی را در آینده دارد.

و اما درباره ایده اصلی نامه درباره لزوم تعیین تکلیف مساله باشگاه توسط دانشگاه این مهم مورد درخواست باشگاه نیز میباشد. آخرین تلاش ما برای ثبت درخواست تشکل نیز همچنان در حال بررسی است که امیدواریم به نتیجه برسد. لازم به ذکر است که برای یافتن این بستر آقایان بهمن آبادی، وثوقی وحدت، محمد نژاد، رستمی، رزوان، مظفر، نجمی، افشین و بیاتی که مسئولین مرتبط به همین حوزه بوده اند در کنار ریاست دانشگاه همواره پدرانه و دلسوزانه همکاری داشته اند اما درک و هضم فعالیت های باشگاه نیازمند ساز و کارهایی است که الزاما در اختیار دانشگاه قرار نگرفته است.

 

انشاله در این هفته طبق گفته ریاست دانشگاه جلسه ای حضوری برای کمک به تسریع ثبت باشگاه برگزار خواهد شد.

البته دوستان صنفی و سایر انجمن ها منتظر پاسخ نمانند و میتوانند کانالی آنچنان که در نظر دارند ایجاد کرده و مطمئن باشند فعالیت ایشان مورد حمایت باشگاه قرار خواهد گرفت.

آماده دریافت نقد و نظرات همه اعضای خانواده شریف در تحریریه آزاد هستیم

دیدگاهی دارید؟