متاسفانه در جامعه ما در مورد رفتار های جنسی زده بیشتر به موضوع خانم ها پرداخته میشه. اما در مورد آقایان هم چند مورد هست که اتفاقا ضد حقوق زن هست. برای مثال اگه یک مردی رو ببینیم که یک نوزاد در بغل داره یا بچه ای رو داره شیر[…]

رفتار جنسی زده با مرد ها

تجاری سازی مثل یک رژیم لاغری میماند. تزریق پول باید درست و مناسب و به جا باشد و الا یا اثر نمیکند و یا نتیجه آن ضعیف شدن و خروج از برنامه است.

A. ANDROID HOME SCREEN SHORTCUT KEYSCtrl+Esc – Home screen context menuCtrl+N – Nova Launcher settingsCtrl+M – Manage Apps in SettingsCtrl+P – Settings, main system settings menuCtrl+S – Store, Google Play StoreCtrl+W – Wallpaper managerAlt+Spacebar – Opens Android search screen; sends to default browserAlt+Tab (Alt+Shift+Tab) – App Switcher, hold down Alt[…]

andoird external keyboard shortcuts