cisco 2811 reset factory with putty ۱٫ Connect to the serial console. ۲٫ Power off the router and then power on. ۳٫ Send the router a BREAK. This should bring you to the rommon prompt ۴٫ Type this command at the rommon prompt in order to boot from Flash. rommon 1 > confreg[…]

cisco 2811 reset factory with putty

نظر شما راجع به کرونا چیست؟ آیا کسی در میان ما هست که از کرونا حس خوبی داشته باشد؟ حالا فرض کنید چه سرنوشتی در انتظار آبجو فروشی کرونا خواهد بود؟ حتی با این حال که همه آن را میشناسند اما کسی او را دیگر دوست ندارد؟ نظرتان راجع به[…]

الان داستان نحوست اعداد را درک خواهید کرد

متاسفانه در جامعه ما در مورد رفتار های جنسی زده بیشتر به موضوع خانم ها پرداخته میشه. اما در مورد آقایان هم چند مورد هست که اتفاقا ضد حقوق زن هست. برای مثال اگه یک مردی رو ببینیم که یک نوزاد در بغل داره یا بچه ای رو داره شیر[…]

رفتار جنسی زده با مرد ها

پُر کرده سکوتی بی‌رحم هر گوشۀ این دنیا را در چشم همه می‌بینم آدم‌کشیِ سرما را این زندگیِ مصنوعی بی‌حوصله در جریان است اما کلماتی وحشی در سینۀ من پنهان است در حافظۀ متروکم کاغذ به سخن می‌پیچد صدها غزلِ بی‌جان را آهسته کفن می‌پیچد حرفی بزن آرامم کن، یک[…]

شعر وقت طرفت قهره و باهات صحبت نمیکنه

تصور کنید در یک پارک زیبا نشسته اید. در کنار شما یک مادر و فرزندش در حال بازی هستند. مادر شکاک و بیمار کودک مدام به شما نگاه میکند و در نهایت به سمت شما حرکت کرده و با تندی از شما میخواهد که به او و فرزندش نگاه نکنید.[…]

چرا باید دین دار باشیم؟

صله رحم یا دید و بازدید خانوادگی یعنی چی؟ این روزها انقدر جامعه دوستان و فضای مجازی پیچیده و وقت گیر شده که وقتی برای گذراندن با خاله نق نقو یا عموی سیگاری ام نمی ماند. چرا باید با انها رابطه داشته باشم. به راستی چرا؟ بگذار منطقی تر باشیم.[…]

چرا باید صله رحم کنیم؟