به جرات باید گفت اگر فتوحی موضع میگرفت، بیانیه میداد و شخصا همون ابتدا به خانواده‌های قربانیان سر میزد خانواده ها ، دانش آموخته ها و بچه ها کمتر عصبانی بودند. اما امروز ورود دانش آموخته ها و خانواده های داغدار به دانشگاه ممنوع است. این یک کار غیر اسلامی[…]

شریف یتیم شده

شاید یادتان بیاید که بیش از ده سال پیش احمدی نژاد برای حذف آلودگی هوای تهران اقدام به پرواز دادن هواپیماهای سمپاشی بر فراز تهران و پاشیدن آب کرده بود. واکنش جامعه به چنین اقدام غیر علمی و غلطی چنان محکم و با تمسخر بود که دیگر کسی جرات یا[…]

پاک کردن هوا به روش های احمدی نژادی

من ان ابرها من ان ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد تمام روزهای ماه را فسرده می نماید وخراب میکند و من به یادت ای دیار روشنی و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها دلم هوای آفتاب میکند دلم هوای آفتاب میکند خوشا به آب[…]

هوای آفتاب

یکی از دعاهای دوست داشتنی قرآن خدایا هر آنچه داریم از توست، گاه نمی‌دهی تا به صبر بزرگ شویم و گاه میدهی تا مرد درست شویم شکر به آنچه دادی ، آنچه باریدی نمیخواهم که با نعمت تو پشتیبان ظالمان باشم یک شکر دوست داشتنی

رب بنا انعمت علی قلم اکنون ظهیرا للمجرمین

باغ فردوس با چند پله فاصله دارد به یک مرکز مناسب گردشگری شهری تبدیل میشود و نسبت به دربند از فرهنگ بالاتر و دسترسی بهتری برخوردار است. این رستوران زیبا از جاهای به یادماندنی تهران برای من شد

مرکز فرهنگی راس، همکاری تابستانه تهران با چنار