بسته نقشی در میان بادها آذرخشی، شعله ای در یادها آن سبویی که نگهدار خم است گشته پنهان از همه خمارها توکجائی تا بگیری داد من؟ ای سکوت ای مادر فریادها انتظار خاک دیدن نادر است رزق تلخی قسمت بی نادها — بخشی از این شعر از شعر آقای فریدون[…]

ای سکوت ای مادر فریاد ها

هر چند وقت می شنویم که در فلان مرکز کابل برگردان انجام خواهد شد و اختلال وجود دارد. این عملیات زیرساخت مربوط به شرکت مخابرات هست و طی اون کابل های قدیمی تلفن با کابل های جدید فیبر نوری تعویض میشن . البته همیشه لزوماً بر روی فیبر نوری نیست[…]

عملیات کابل برگردان چیست؟

آقای مجتبی زارع تحلیلی بر چهل سالگی انقلاب نوشته اند که بسیار ثقیل و در عین حال خواندنی است اینجا بخوانید اگر حال داشتید و این مقاله را خواندید که پر از کلمات قلمبه سلمبه است این را هم بررسی کنید که چرا؟ در طول مقاله و این همه تحلیل و[…]

آیا شارحان نظریه های “پاتریمونیالیسم”، “سلطانیسم” و “دموکراسی های توده ای”، خود به خدمت شبکه های نئوکلاینتالیسم درآمده اند؟!

این هفته که گذشت خیلی ها از پروژه ها لفت دادند دو نفر از پروژه کوتر یک نفر از پروژه تالیات دو نفر از ادمین های کانال باشگاه و همه اینها خیلی اتفاقی در یکی دو روز رخ داد در کنار دیگر مسائل پیش آمده گاهی همه اصرار دارند که[…]

بحران ها و رشد ها

سنوات به من چه؟ من نماینده شما در شورای صنفی نیستم. من هم حداقل از فتنه های گذشته این نکته را به یاد دارم. که در مواقع فتنه اگر با جمعیتی که چه بسا اشتباه هم میکنند هم فریاد شوی متمدن، محبوب و عزیز خواهی شد. اگر سکوت کنی برنده[…]

سنوات به من چه؟

باسمه تعالی ترسیم وضعیت پوشش در یک جامعه   یک نقشه‌ی مهندسی فرهنگی لازم است. ما وضع فرهنگی مطلوب کشور را تصویر کنیم و اجزاء متشکل آن را در مقابل خودمان ترسیم کنیم، بعد ببینیم کجاها اولویت دارد، کجاها احتیاج به مراقبت بیشتر دارد؛ به آنجاهائی که در این مدت مغفول‌عنه[…]

ترسیم وضعیت پوشش در جامعه – نگاه کلان

به دلایل فنی سایت خراب شده بود حوصله تعمیرش نبود در این شش ماه شاید حکمتی بود به خاطر سفری که در اسفند بود یا درگیری های ماه های بعدش سایت خاموش بود امروز دوباره روشن شد و روزی برای همیشه خاموش خواهد شد دوست دارم همیشه یاد مرگ باشم[…]

بازگشت پس از ۶ ماه