و بع   روش پیشنهادی انجام کدهای زیر است sudo postconf -e ‘smtpd_sasl_local_domain =’ sudo postconf -e ‘smtpd_sasl_auth_enable = yes’ sudo postconf -e ‘smtpd_sasl_security_options = noanonymous’ sudo postconf -e ‘broken_sasl_auth_clients = yes’ sudo postconf -e ‘smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination’ sudo postconf -e ‘inet_interfaces = all’ سپس ایجاد /etc/postfix/sasl/smtpd.conf و افزودن متن[…]

نحوه نصب starttls روی فرستنده ایمیل لینوکس postfix

قدیم‌ترها عالمان دینی و عالمان غیر دینی نداشتیم. یعنی همان کسی که ریاضیات بلد بود جواب گویی حداقل سوالات ساده فقهی هم بود. یعنی اجازه این را داشت که

علما و فناوری

فکر میکنیم که امام زمان وقتی تشریف میارند با یک علم غیبی عمل میکنند و میکشند و اینها. من نمیدونم منبع این حرفها چیست .اما میدونم که از وقتی موسی از قومش خارج شد بحث آخر الزمان و این کشت و کشتارها تو بین برخی ها خیلی مشتری داشت. بماند.[…]

امام زمان؟

نرخ رشد مایک ماکزیموم داردهمان جایی که شهید می‌شویم. اما معصوم نرخ رشدش تمامی ندارد. به همین دلیل مرگ مومن در بیشنیه است و مرگ معصوم در بیشینه استفاده قومش و الا معصوم مرگ ندارد. همین است که معصوم نمیخواهد پایان عمرش را بنداند و لی ما میخواهیم. زمان ما[…]

نرخ رشد ما و معصوم

سال ۸۷ در شیراز دو مورد اسید پاشی در فاصله یک ساعت رخ داد. هر دو این اسید پاشی ها روی زنانی صورت گرفت که بد حجاب بودند. شدت اسید پاشی هم بسیار زیاد بود. اما هیچ کدام منجر به این نشد که بخواهیم اسید رو به امیر به معروف[…]

اسید پاشی!

یکی از امکانات عجیب و دوست داشتنی unix اینه که شما میتونید اصولا یک سیستم عامل دیگه رو داخل سیستم خودتون بدون اون که روشنش کنید روت کنید و روش خیلی تغییرات بدید که میتونید به chroot مراجعه کنید.مشکل وقتی هست که هنگام انجام دادن chroot سیستم عامل جدید اینترنت[…]

chroot internet