شاید یادتان بیاید که بیش از ده سال پیش احمدی نژاد برای حذف آلودگی هوای تهران اقدام به پرواز دادن هواپیماهای سمپاشی بر فراز تهران و پاشیدن آب کرده بود. واکنش جامعه به چنین اقدام غیر علمی و غلطی چنان محکم و با تمسخر بود که دیگر کسی جرات یا[…]

پاک کردن هوا به روش های احمدی نژادی

به نظر من حداقل دو رویداد در تقابل با جمهوری اسلامی گرته برداری شده از طرح های موفق جهانی است. اول رویداد های اواخر دهه ۷۰ که گرته برداری شده از تجربه موفق فروپاشی شوروی توسط آمریکایی ها بود. و با مدل مصلح و انقلابی در یک فرایند دو بخشی[…]

جمهوری اسلامی و آمریکا و طرح های گرته برداری شده

هر چند میرحسین موسوی با موضع گیری های بعد از پایان انتخابات و تندروی در اظهار نظر هایش به نوعی آینده سیاسی خود را در این نظام از بین برد و در حقیقت به جریانی که خودش پایه گذارش بود خیانت کرد. اما تصور کنیم او میخواست به حکومت برسد[…]

برگشت میرحسین موسوی چه سود و زیانی برای ما دارد؟

فارغ از هرگونه قضاوتی در مورد قاضی القضات، انتخاب کسی که پشتوانه ۴۹٪ ای آرا کشور را دارد اقدامی در جهت توجه به دموکراسی است، کاش موسوی هم از این فرصت استفاده میکرد و در قدرت میماند، او حماقت کرد

ایران میخواهد با آمریکا مذاکره کند اما نمیتواند، آمریکا میخواهد با ایران بجنگد اما نمیتواند. شرایط نه جنگ نه صلح قطعا به ضرر اقتصاد ایران در کوتاه مدت و اعتبار آمریکا در بلند مدت خواهد بود.