در گذشته در اوج ناباوری به فرهنگ بومی غذاها آخرین از دست رفته ها بودند و حالا موسیقی و فیلم ، این را از آن جهت میگویم که بازگشت به فرهنگ بومی هم از‌همین طریق ممکن است‌

وقتی مریم میرزاخانی به رحمت خدا رفت دانشگاه مراسم چندگانه مفصلی گرفت و گفت یه جایزه به نامش، یه پژوهشکده به نامش و خلاصه همه چی به اسمش و دور پدرش مثل پروانه می‌چرخیدند. اما این بندگان خدا خیلی متمول‌ نبودند و پدرانشان حاضر به سرمایه گذاری در طرحی نبودند[…]

ناباوری

فارغ از هرگونه قضاوتی در مورد قاضی القضات، انتخاب کسی که پشتوانه ۴۹٪ ای آرا کشور را دارد اقدامی در جهت توجه به دموکراسی است، کاش موسوی هم از این فرصت استفاده میکرد و در قدرت میماند، او حماقت کرد

ایران میخواهد با آمریکا مذاکره کند اما نمیتواند، آمریکا میخواهد با ایران بجنگد اما نمیتواند. شرایط نه جنگ نه صلح قطعا به ضرر اقتصاد ایران در کوتاه مدت و اعتبار آمریکا در بلند مدت خواهد بود.