دل دید که گنجشک، قناری بشود با یک رنگ
گنجشکِ دلم رنگ به خود زد که شکارت باشد
ای کاش زمستان که گذر کرد از اینجا امسال
یارت شب سال نو ، سر سفره کنارت باشد

  حکومت برای بردن موافقین خود به این تظاهرات امسال به جای اتوبوس از مترو استفاده کرده بود. به بچه‌های در بقل و چادر گل گلی اون خانمه دقت کنید بردن بچه‌ها به اعتراضات مدنی نشان دهنده میزان شهرستانی بودن تظاهرات کنندگان است. تبلیغات معمولا به صورت رسمی و دستوری[…]

روز قدس ۹۲

نمیدونم چرا بعضی ها احساس می‌کنند ایستادن در واگن خانم‌ها به اندازه جنبش تنباکو می‌تونه اثر گذار باشه … حالا همین دو متر‌ها … 😉  

نمودونم چرا