همه ما از دزدی علمی متنفریم. اما شاید خود ما هم دچار دزدی علمی هستیم. خلاصه از نظر شما دزدی علمی چطوری است؟ در حدیثی داریم حضرت امام صادق ع دزدان سه طایفه اند ” آنها که زکات نمی دهند. آنها که مهریه های زنان را بر خود حلال می[…]

دزدی علمی

مادر بزرگ من سیده و براش هیچ روزی در سال مهمتر از روز عید غدیر نیست. آماده شده بود با وجود پادرد و سختی‌هایی که براش پیش میاد به مناسبت این روز بره آرایشگاه. بعد از چادر سر کردن رو کرد به پدر بزرگم و گفت آقاجان ما رفتیم ولی[…]

دونگی و مادربزرگ من