برخورد شما با چیزی که شما رو ناراحت می‌کنه به صورت ساده به پرخاشگرانه فعالانه (کتک و فحاشی خود یا دیگران)، برخورد منفعلانه (تو خودت بریز و ساکت بمون)، برخورد پرخاشگرانه منفعلانه (قهر، متقابل به مثل، تحریم و …) و در نهایت راه درست یعنی شجاعانه پرسشگرانه که تنها راه[…]

برخورد شجاعانه پرسشگرانه به طور خلاصه

هدف نهایی از زندگی زناشویی ایجاد یک فضای امن و آرام برای همه اعضای خانواده است، این آرامش باید حتی وقتی کودکان به عضوی بالغ از خانواده تبدیل میشوند ادامه داشته باشد

هیچ زن و مردی روز اول ازدواج طلق و دعوا را انتخاب نکردند، یک زندگی خوب نیازمند مهارت های خوب زندگی کردن است بسیار قبل‌تر از آنکه نیازمند انتخاب خوب و درست باشد

شاید بی ادبی شما برای هم دمتان در محفلی دونفره جذاب باشد اما هیچ گاه یک خانم جذب مردی بی ادب نمیشود ، اشما نباید خجالتی و نه بی ادب باشید. اگر میخواهید حد مناسبی در ذهن شما باشد فرض کنید یک خانم در کنار برادر یا پدرش قرار دارد[…]

چرا زن ها عاشق مرد های مودب هستند