صله رحم یا دید و بازدید خانوادگی یعنی چی؟ این روزها انقدر جامعه دوستان و فضای مجازی پیچیده و وقت گیر شده که وقتی برای گذراندن با خاله نق نقو یا عموی سیگاری ام نمی ماند. چرا باید با انها رابطه داشته باشم. به راستی چرا؟ بگذار منطقی تر باشیم.[…]

چرا باید صله رحم کنیم؟

انسان احساسات متناقضی دارد. از یک طرف به دنبال استقلال و ازادی است. به دنبال عصیان و شورش است. از سلطه پذیری فرار میکند و در همان حال حاضر است برای یک رهبر ازادی خواه جان خود را بدهد. :\ دوست دارد تا جان خود را برای معشوق بدهد. همه[…]

چرا باید عاشق شویم ؟

صحبت های زیبا و دلگرم کننده را یک جایی نگه دارید صحبت های دلسرد کننده و غمآلودتان را جایی نگه ندارید بگذارید در بدترین حالت در بایگانی گفتگو هایتان باقی بماند، سپس هر از چند گاهی گفتگو هایتان را پاک کنید دوستی ها نیازی به مستند کردن ندارد

مکالمات با دوستان خود در شبکه های اجتماعی

این هفته که گذشت خیلی ها از پروژه ها لفت دادند دو نفر از پروژه کوتر یک نفر از پروژه تالیات دو نفر از ادمین های کانال باشگاه و همه اینها خیلی اتفاقی در یکی دو روز رخ داد در کنار دیگر مسائل پیش آمده گاهی همه اصرار دارند که[…]

بحران ها و رشد ها

به دلایل فنی سایت خراب شده بود حوصله تعمیرش نبود در این شش ماه شاید حکمتی بود به خاطر سفری که در اسفند بود یا درگیری های ماه های بعدش سایت خاموش بود امروز دوباره روشن شد و روزی برای همیشه خاموش خواهد شد دوست دارم همیشه یاد مرگ باشم[…]

بازگشت پس از ۶ ماه

هر چند در دین ما تاکید خیلی زیادی به مرگ با عزت شده اما توصیف آن در هنر خیلی کم صورت گرفته است. سکانس آخر فیلم خلبان ابدی یا zero که یک فیلم ژاپنی است خیلی خوب توانسته این را به تصویر بکشاند

مرگ با عزت