آنقدر تشنه دیدار حتی شبیه تو ام که فقیری به دشت کویر تنها مانده و تشنه که مست میشود حتی با شبیه سراب

آنقدر تشنه

یک عمر در حسرت معشوق ماندن به که یک لحظه در حسرت عشق ماندن … راهیست راهِ عشق که هیچش کناره نیست آن‌جا، جز آن که جان بسپارند، چاره نیست هر گَه که دل به عشق دهی خوش دمی بود “در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست” ما را ز[…]

در حسرت این عشق

تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم تو چیستی که من از موج هر تبسم تو بسان قایق سرگشته روی گردابم

توکیستی

گاهی فکر میکنم به کجا نگاه میکنی نگاه معصومانه ای انگار پر باشد از نور های نا پیدا حواست هست، به آن پتوی کثیف که به جای در روی خانه ات انداخته اند به آن بلوک های زشت و زمخت که باعث خجالت است به آن سقف روی دستشویی به[…]

فرق من با تو چیست

سال های میانی قرن هجدهم. دوران عجیب و موثری در تاریخ است. دوران پادشاهان پنجاه ساله. عصر ناپلئون، ویکتوریا و ناصر الدین شاه. فرانسه در رقابت با انگلستان در جذب حداکثر منابع موجود در زمین بود. پدر کارنو پیروز اصلی میدان های زمینی و معروف به طراحی پیروزی نام فرزند[…]

سعدی انقلابی