امیرالمومنین علی(ع) : ای مالک! بدان مردم اغلب بی انصاف و بی منطق و خود محورند، آنان را ببخش. اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند، ولی مهربان باش! اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند، ولی شریف و درستکار باش! نیکی های[…]

آنچه می ماند

پدرش که عالمی معتبر در نجف بود به دعوت مردم آمد جبل آمل. برای تعمیرات از طلافروشی پول قرض گرفته بود.اجل مهلتش نداد و مرد. زرگر بدون اقماض خانه را گرفت. بچه‌ها مجبور شدند بیایند پیش برادرشان در شهر کوچک دیگری . اما در آن زمان اوضاع خراب بود و[…]

جهاد محمد جواد

نه از باب علاقه ای که به ایران داریم. بلکه از باب سرمایه گذاری که اهل بیت بر ما کرده اند. امام علی (ع) پایتخت حکومت خود را کوفه قرار داد. این پایتخت در حقیقت مرکز ایالتی بود که متصرفات شرقی اسلام شامل سرزمین ایران را شامل می‌شد.  نفوذ معاویه[…]

جایگاه ایران در مواضع اهل بیت

ای روی تو راحت دل من چشم تو چراغ منزل من آبی است محبت تو گویی که آمیخته با گل من شادم به تو مرحبا و اهلا ای بخت سعید مقبل من

بخت سعید

که می‌رود به شفاعت که دوست باز آرد؟ که عیش خلوت بی او کدورتی دارد کجا مجال سخن باشدم به حضرت دوست مگر نسیم صبا کاین پیام بگذارد

شفاعت