تجاری سازی مثل یک رژیم لاغری میماند. تزریق پول باید درست و مناسب و به جا باشد و الا یا اثر نمیکند و یا نتیجه آن ضعیف شدن و خروج از برنامه است.

در گذشته در اوج ناباوری به فرهنگ بومی غذاها آخرین از دست رفته ها بودند و حالا موسیقی و فیلم ، این را از آن جهت میگویم که بازگشت به فرهنگ بومی هم از‌همین طریق ممکن است‌

A. ANDROID HOME SCREEN SHORTCUT KEYSCtrl+Esc – Home screen context menuCtrl+N – Nova Launcher settingsCtrl+M – Manage Apps in SettingsCtrl+P – Settings, main system settings menuCtrl+S – Store, Google Play StoreCtrl+W – Wallpaper managerAlt+Spacebar – Opens Android search screen; sends to default browserAlt+Tab (Alt+Shift+Tab) – App Switcher, hold down Alt[…]

andoird external keyboard shortcuts

هدف نهایی از زندگی زناشویی ایجاد یک فضای امن و آرام برای همه اعضای خانواده است، این آرامش باید حتی وقتی کودکان به عضوی بالغ از خانواده تبدیل میشوند ادامه داشته باشد

هیچ زن و مردی روز اول ازدواج طلق و دعوا را انتخاب نکردند، یک زندگی خوب نیازمند مهارت های خوب زندگی کردن است بسیار قبل‌تر از آنکه نیازمند انتخاب خوب و درست باشد

از آنجا که صنفی یک جریان چپ است و باید آن را قدر دانست باید به ادبیات و روش های آن هم آشنا شد. متاسفانه در چند جریان اعتراضی گذشته در دانشگاه شریف شاهد بودیم که صنفی در اعلام نارضایتی از تصمیمات دانشگاه سلسله مراتب اداری را چنان رعایت می‌کند[…]

شکایت قاضی پیش داروغه بردن، اشتباه تکراری صنفی شریف در بهار ۹۹