شماره ملی من خیلی باحاله ? ۰۰۷۹۳۱۷۶۳۴ ، ۷۹+۳۱ = ۱۱۰، ۷۶+۳۴ = ۱۱۰ جمع بزنی این میشه ۰۰۱۱۰۱۱۰ هم دو تا ۱۱۰ داره هم آی. تی هست کلا. اما اگه دقیق ببینید درش ناکامی مستتر هست چون اگه اینجوری بود ۱۰۱۰۱۰۱ میشد باینری ۸۵!

فرق آدم های موفق و آدم های غیر موفق اینه آدم های موفق سرشار اند از صداهایی که پشتش حرف های نگفته است و آدم های نا موفق سرشار هستند از وزوز از دلایل شکست هاشون تا بگن چرا هیچ صدایی ازشون در نمیاد و تو حتما آدم موفقی خواهی شد

وقتی از عمر پیاده راه ها در اروپا میگوییم به این نکته توجه کنیم که استحکام پیاده راه ربطی به تخریب ناشی از کارهای عمرانی و بی توجهی ما به حفظ اموال عمومی ندارد

مطالب زیادی در رابطه با راز #موفقیت دیده ام، هیچ کدومشون اما به این موضوع اشاره ای نداشتند که یاد مرگ می‌تونه یکی از عوامل موفقیت باشه #اسلام به دنبال موفقیت ما از زندگی است، و به ما تاکید کرده که همیشه یاد مرگ باشید، شاید درسته این موضوع فکر[…]

راز موفقیت

بسته نقشی در میان بادها آذرخشی، شعله ای در یادها آن سبویی که نگهدار خم است گشته پنهان از همه خمارها توکجائی تا بگیری داد من؟ ای سکوت ای مادر فریادها انتظار خاک دیدن نادر است رزق تلخی قسمت بی نادها — بخشی از این شعر از شعر آقای فریدون[…]

ای سکوت ای مادر فریاد ها