یکی از دعاهای دوست داشتنی قرآن خدایا هر آنچه داریم از توست، گاه نمی‌دهی تا به صبر بزرگ شویم و گاه میدهی تا مرد درست شویم شکر به آنچه دادی ، آنچه باریدی نمیخواهم که با نعمت تو پشتیبان ظالمان باشم یک شکر دوست داشتنی

رب بنا انعمت علی قلم اکنون ظهیرا للمجرمین

باغ فردوس با چند پله فاصله دارد به یک مرکز مناسب گردشگری شهری تبدیل میشود و نسبت به دربند از فرهنگ بالاتر و دسترسی بهتری برخوردار است. این رستوران زیبا از جاهای به یادماندنی تهران برای من شد

مرکز فرهنگی راس، همکاری تابستانه تهران با چنار