همه ما از دزدی علمی متنفریم. اما شاید خود ما هم دچار دزدی علمی هستیم. خلاصه از نظر شما دزدی علمی چطوری است؟ در حدیثی داریم حضرت امام صادق ع دزدان سه طایفه اند ” آنها که زکات نمی دهند. آنها که مهریه های زنان را بر خود حلال می[…]

دزدی علمی

امام صادق (ع): مؤمون هم‌واره خانواده خود را از دانش و تربیت شایسته بهره مند می‌سازد تا همه آنان را وارد بهشت کند مستدرک  الوسائل: ج ۱۲

مومن و خانواده

پیامبر اکرم (ص): خداوند عز و جل، رباخوار و ربا دهنده و کاتب و  گواهان آن را لعنت کرده است. (امالی الصدوق: ۳۴۶)

ربا

حضرت زهرا (س): بهترین شما کسانی  هستند که بهترین خویها را دارند و همسران خود را گرامی می‌دارند (دلائل الأمه: ص۷)

بهترین شما